Procedura przyjęć

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Osoba ubiegająca się o przyjęcie powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla jej miejsca pobytu. Następnie pracownik socjalny ośrodka przeprowadzi wywiad środowiskowy i skompletuje niezbędną dokumentację.

Wymagane dokumenty:

  1. Wywiad środowiskowy.
  2. Pisemna prośba o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt.
  4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej ze    wskazaniem do umieszczenia w domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
  5. Zaświadczenie lekarza psychiatry.
  6. Zaświadczenie psychologa.
  7. Opinia dotycząca sprawności osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
  8. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich
  9. Dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu.

Po zebraniu dokumentacji i jej weryfikacji osoba zainteresowana zostanie wpisana na listę osób oczekujących na umieszczenie  w Domu Pomocy Społecznej.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu wynosi 3000,00 zł.